Home

Welkom op deze website.

Op de pagina ‘Publicaties‘ vindt u een selectie van de artikelen geschreven door de publicist en cultureel psycholoog Keyvan Shahbazi.


Voor inhoudelijke reacties kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke redacties. Door op Contact te klikken kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site. Slechts een selectie van de reacties wordt voorgelegd en vaak is het niet mogelijk om op elke e-mail afzonderlijk te reageren. Dat wil echter niet zeggen dat uw reactie niet wordt gewaardeerd. Bij voorbaat dank daarvoor.


 

Welcome to this website.

You will find a selection of articles written by the publicist and cultural psychologist Keyvan Shahbazi in the page ‘Publicaties‘.


For a substantive response please do contact the responsible editorial staff. You can reach the administrator of this site by clicking Contact. Only a selection of the responses will be submitted and often it is not possible to reply separately to each e-mail. However it does not mean, that your response is not appreciated. Thank you in advance.