Politici als Baudet moeten rekenschap geven voor het bloedbad in Christchurch

In Christchurch kwamen de kogels van rechts, extreemrechts. En de schutter had zijn inspiratie opgedaan in Europa. Dat blijkt uit het manifest dat Brenton Tarrant op internet achterliet. Hij zou met eigen ogen ‘de invasie van Frankrijk door niet-blanken’ hebben gezien. ‘De indringers waren in elke Franse stad en in elk Frans dorp’. Hij schrijft dat hij ‘de indringers wil laten zien dat ons land nooit hun land zal worden, dat zolang de blanken nog leven, zij nooit onze landen zullen veroveren en nooit onze mensen zullen vervangen.’

De ‘blanke genocide’ of ‘omvolking’ is een bekend complotwaan uit de kringen van de alt-right beweging die zijn oorsprong heeft in het antisemitisme en nazisme. In Nederland is het ‘studiegenootschap’ Erkenbrand de meest prominente vertolker daarvan. ‘Erkenbrand is expliciet tegen rassenvermenging en streeft naar een blanke etnostaat’, stelt de AIVD in haar rapport uit oktober 2018. De veiligheidsdienst definieert daarin het extremisme als ‘het actief nastreven en/of ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde.’ En er is sprake van rechts-extremisme, als men ‘één of meerdere van de volgende denkbeelden centraal stelt: vreemdelingenhaat, haat jegens vreemde (cultuur)elementen, ultranationalisme’. De dreiging tegen onze democratische rechtsorde kan zowel gewelddadig als niet-gewelddadig zijn. Voorbeelden van niet-gewelddadige dreiging benoemt de AIVD als: ‘systematisch haatzaaien, angst verspreiden, desinformatie verspreiden, demoniseren en intimideren.’

Op 19 november 2017 liet Annieke Kranenberg in de Volkskrant de nauwe ideologische verbintenis zien tussen Erkenbrand en de partij van Baudet. De een functioneert als de geparfumeerde frontoffice in een Italiaans maatpak voor de ander; de backoffice, waar men tot de knieën in het rioolputje schept.

In zijn speech bij de oprichting van zijn partij beweerde Baudet dat ‘het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme, ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen, heeft zich tegen ons gekeerd. Vreemde, agressieve elementen worden ons maatschappelijke lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst. De samenleving wordt niet alleen bedreigd door indringers van buiten (hij bedoelt vluchtelingen, auteur), maar ook door degene die het moeten beschermen. We leven in een schijndemocratie. De vijand draagt ons eigen uniform.’ Vervolgens sprak hij over zijn ‘boreaal Europa dat dodelijk gewond is en in levensgevaar verkeert’.

De metafoor van maatschappij als een lichaam waarin ziektekiemen zijn binnengedrongen; waar hebben we het in de geschiedenis eerder gehoord? Ook de term ‘boreaal’ is niet onbekend. Het is een codewoord voor raszuiverheid uit rassentheorieën van de nazi’s; het Arische ‘ras’ zou afkomstig zijn uit de denkbeeldige noordelijke provincie; Hyperborea. Mede door het gebruik van deze term werd de Holocaustontkenner Jean-Marie Le Pen in 2015 uit zijn eigen partij gezet. Dat weet Baudet, want hij is al verschillende keren bij hem op audiëntie geweest. In februari 2018 onthulde journalist Martijn Kruk dit in de Correspondent waar hij zelfs aantoonde dat Jean-Marie Le Pen de intellectuele peetvader is van Baudet.

In 2017 lekte uit, dat Baudet op 12 oktober 5 uur lang met Jared Taylor (de ideoloog van de Amerikaanse Alt-right en White supremacy beweging) had gedineerd. Baudet beweerde vervolgens dat hij zich liet informeren over zijn visies. Een van de ‘visies’ van Taylor is dat het ‘blanke ras’ op het punt staat uit te sterven door ‘omvolking’ en alleen een opstand tegen de westerse politieke leiders dat kan tegenhouden. Deze leiders plegen genocide op blanken door rassenvermenging en het toelaten van migranten. Baudet suggereert hetzelfde door te stellen dat ‘als we de huidige trends laten voortduren, dan zijn we over vijftien, twintig jaar, misschien zelfs al eerder, dit land echt kwijt.’ En net als Taylor pleit hij voor een ’renaissance’ die alleen hij kan verwezenlijken.

Een andere visie van Taylor is afkomstig uit het pseudowetenschappelijke beweringen van ras-biologie uit de 17e eeuw. Hij meent dat ‘het zwarte ras’, ondanks grotere schedel, de laagste intelligentie heeft van alle ‘rassen’ door kleinere hersenen. Niet lachen! Want Baudet was wel degelijk serieus toen hij beweerde dat de Nederlandse bevolking homeopathisch wordt verdund met alle volkeren van de wereld. Hij wil niet dat Europa ‘afrikaniseert’: ‘ik wil dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is’. Ook zijn secondant, Theo Hiddema was serieus toen hij in februari 2018 in een interview met De Telegraaf een verband zag tussen ras en intelligentie: ‘Wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.’ ‘Zo kun je ook zeggen dat de gemiddelde Nederlander langer is dan de gemiddelde Italiaan’, zei Baudet later in zijn verdediging.

De dreiging tegen de democratische rechtsorde uit het ‘intellectuele’, rechts-extremisme baart de AIVD zorgen. ‘Het gedachtegoed van alt-rechts, gebaseerd op rassenleer, druist in tegen de principes waar onze democratische rechtsorde op gebaseerd is. Het Nederlandse alt-rechts tracht dit zeer extremistische gedachtegoed tot gemeengoed te maken om uiteindelijk de weg vrij te maken voor een politiek bestel dat alleen de grondrechten van de blanke burger waarborgt. Als dergelijk gedachtegoed in de toekomst steeds meer voet aan de grond krijgt in de Nederlandse samenleving en doorsijpelt naar het openbaar bestuur, is dat een bedreiging voor de Nederlandse democratische rechtsorde.’ De dienst uit ook zijn zorgen over het geweld – om een statement te maken – door snel radicaliserende rechts-extremistische eenlingen.

Bovenal wordt hier een onmiskenbare overeenkomst zichtbaar met het moslimextremisme. Zoals het Salafisme de intellectuele kaders schept voor de radicalisering van moslimjongeren tot Jihadis, legt de quasi intellectuele prietpraat van Baudet & co de oeververbinding voor rechts-radicale jongeren. Voorbeeld daarvan is zijn goedkeuring van geweld tegen een gemeentelijke bijeenkomst in Geldermalsen over de opvang van asielzoekers. Op 17 december 2015 beweerde hij op de televisie dat het ging om noodweer, want ‘je mag je verweren als jou geweld wordt aangedaan’, want ‘de regering voert een beleid van schrijftafelmoord met de injectie van criminaliteit in onze samenleving door toelating van asielzoekers.’

‘Extremisme kan in zijn uiterste vorm leiden tot terrorisme’, schreef de AIVD. In zijn manifest roept Brenton Tarrant op, om ‘het voortbestaan van ons volk en de toekomst voor blanke kinderen veilig te stellen.’ Hij doet dat door de kinderen van vluchtelingen en migranten door het hoofd te schieten. Politici als Baudet stellen zich medeverantwoordelijk voor de daden die voortvloeien uit het gedachtengoed dat zij de wereld insturen.

Keyvan Shahbazi, 17 maart 2019.