Hollandse migranten in Alaouistan roepen plaatsvervangende schaamte op

de Volkskrant, 24 juni 2018

In Nederland ben je vrij om te denken en vrij om op te schrijven wat je denkt. Zo kun je door omkering en perspectiefwisseling een fenomeen in een ander licht zetten om het beter te begrijpen. Veel kan in dit land beter. Alleen de lijst van dingen die goed gaan, is vele malen langer. Zeker ten opzichte van landen, waar men het niet zo nauw neemt met de meest essentiële waarden zoals rechtstaat, vrijheid en democratie.

Neem nou het koninkrijk Alaouistan in Noord-Afrika. Het is een land waar zelfs de wrede Ottomanen geen vat op konden krijgen. Hier is het woord van de koning wet. Vrijheid is prima, zolang het de koning behaagt. Democratie is mooi, wel voor in de etalage voor het buitenland, en de rechtstaat bestaat alleen voor de staat.

Het land kent ook een grote groep Hollanders, die ooit na een economische crisis er naartoe is geïmmigreerd. … Lees verder

 

Categories: Publicaties