Maand: november 2020

Schending mensenrechten verjaart nooit!

Iran International, 17 november 2020

Voor miljoenen Iraniërs is de satellietzender Iran International vanuit Europa de enige vrije onafhankelijke bron van informatie. In de documentaire reeks gemaakt door een zeer bekende sterjournaliste wordt bij elke uitzending aandacht besteed aan één persoon die, ondanks alle tegenslagen, buiten Iran ‘succesvol’ is. Deze uitzending begint bij ons thuis, waar we op de tas stuiten waarmee ik uit Iran ben gevlucht. Zij noemt het de doos van Pandora en wil het openmaken. Ik wil dat pas doen als we ergens anders zijn. Bij het graf van Hannie Schaft op de erebegraafplaats in de duinen van Overveen openen we de doos. Ik vertel over de Jodenvervolging en het verzet tegen de Nazi’s in Nederland. Ik vertel ook kort over mijn gevangeniservaringen en hoe ik door de revolutionaire officier van justitie van onze stad ben gemarteld (deze persoon is verantwoordelijk voor de terechtstelling van duizenden en duizenden politiek gevangenen en is momenteel de ‘Chief Justice’ van Iran en zal hoogstwaarschijnlijk Khamenei opvolgen). Hoe ik hier terecht ben gekomen en wat voor werk ik doe. Zij vraagt of ik de beulen in Iran iets te zeggen heb. Ik kijk recht in de camera en spreek ze aan. Helaas is er geen ondertiteling, maar de uitzending kun je hier terugzien.

Categories: Publicaties