Maand: mei 2019

75 jaar na de Holocaust is het tijd voor de nationale herdenkingsdag Jom Hasjoa

de Volkskrant, 26 mei 2019

Het ergste en meest onthullende waren niet de woorden: ‘Joden herdenken hun doden zelf wel’. Het was dat eenvoudige handgebaar, zo met de draaiende rechterpols naar buiten zwaaiend.

Het was de reactie van een gerespecteerd bestuurder op mijn pleidooi tegen het steeds verder verbreden en vervagen van de dodenherdenking. Want als je alles en iedereen herdenkt, herdenk je eigenlijk niets en niemand. Tegelijk ook een pleidooi, om naast het automatisme van nationalisme, meer aandacht te besteden aan de lessen die we uit de Jodenvervolging en Holocaust hebben moeten leren. Lessen die elke generatie telkens weer opnieuw hoort te leren: Hoe werd zo’n infrastructuur van de dood mogelijk gemaakt? Op grond van welke mechanismen werden de minderheden gestigmatiseerd, geïsoleerd en ontmenselijkt? Hoe werd de weg vrijgemaakt voor deportatie en uitroeiing? … Lees verder

Categories: Publicaties

Laat Europa Iran haar (schaarse) tanden tonen

de Volkskrant, 14 mei 2019

Verrukt van het grote succes van zijn appeasement-politiek keerde de Britse premier Chamberlain in 1938 uit München terug. Hij had met de rijkskanselier Adolf Hitler een akkoord bereikt. In ruil voor het inwilligen van al zijn territoriale eisen in Centraal-Europa, had de Führer toegezegd geen oorlog te beginnen tegen Engeland en Frankrijk. Zo kreeg Hitler de gelegenheid om versneld zijn macht en invloed in Centraal-Europa uit te breiden en strategische posities in te nemen. De critici kregen het verwijt geen verstand te hebben van internationale politiek, de diplomatie en het sluiten van compromissen. De afloop is bekend.

Totalitaire regimes interpreteren het streven naar een compromis als een teken van zwakte van de tegenpartij. Wie met een totalitaire leider wil onderhandelen, moet kunnen laten zien dat hij minstens even hard kan terugslaan. …

Lees verder in de Volkskrant

Lees verder in DeMorgen.

Categories: Publicaties