Monthly Archives: december 2018

Twijfel: de meest bevrijdende ontdekking in mijn leven

de Volkskrant, 9 december 2018 ‘Niets is zeker, zelfs dat niet’, schreef Multatuli. Een nogal ongemakkelijke zinsnede voor veel gelovigen. Want wie gelooft, kent de waarheid. En wie de waarheid kent, hoort geen twijfel te kennen. Een levenshouding van: zo is het, in plaats van: is dat zo? Mijn moeder geloofde rotsvast dat niet-moslims onrein […]